Leitende


Name: Milena Ryffel

Jublaname: Zazou

Leiterkurse: -

Name: Madelaine Pfister

Jublaname: Inita

Leiterkurse: -


Name: Farah Fritz

Jublaname: Muja

Leiterkurse: -


Name: Nadja Nagel

Jublaname: Viola

Leiterkurs: Nothelfer


Name: Natascha Nagel

Jublaname: Akiina

Leiterkurse: -


Name: Emilie Wäger

Jublaname: Niama

Leiterkurse: Gruppenleiterkurs, Schaarleiterkurs


Name: Nuria Wiggli

Jublaname: Caraya

Leiterkurse: Gruppenleiterkurs


Name: Rahel Schnyder

Jublaname: Sia

Leiterkurse: Gruppenleiterkurs